HAMMARS BRYGGERI

Integritetspolicy och cookies

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2024-01-09

Hammars Bryggeri värnar om skyddet av personlig information och respekterar varje individens rätt till integritet och privatliv. Denna integritetspolicy tydliggör vår insamling och användning av dina personuppgifter när du interagerar med oss. Den presenterar även dina rättigheter och hur du kan utöva dem. Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss, och kontaktinformation finns tillgänglig längst ned på sidan.

 

Ansvar för insamlade personuppgifter

Hammars Bryggeri AB, org. nr 556246-3488, Sännavägen 8, 696 94 Hammar, Sverige, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Vad är personuppgifter och behandling av dem?

Personlig information omfattar all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person. Behandling av personuppgifter innefattar alla åtgärder som utförs med dessa data, oavsett om det sker automatiskt eller manuellt. Det inkluderar insamling, registrering, organisation, lagring, bearbetning och överföring.

Vilken information samlas in?

Den personliga information som samlas in är den information du tillhandahåller när du besvarar våra formulär, skickar e-post eller kontaktar oss via sociala medier. Insamlingen sker för att hantera och administrera de åtgärder du begär eller enligt lagkrav, och informationen lagras endast så länge som nödvändigt för detta ändamål.

Formulär

Genom att fylla i formulär på våra sociala medieplattformar ger du ditt samtycke till lagring av din e-postadress och fullständiga namn. Denna information lagras krypterad inom EU, i fullständig överensstämmelse med GDPR. Syftet är att skapa förståelse kring kännedomen om varumärket Hammars Bryggeri.

Sociala länkar

Vi förvaltar sociala kanaler som Facebook, Instagram, TikTok och LinkedIn för att visa våra produkter och tjänster samt svara på kommentarer och frågor. Vid interaktion på dessa plattformar kan andra användare se ditt namn, profilbild och profilbeskrivning. Dina kommentarer förblir synliga tills du tar bort dem, men vi förbehåller oss rätten att ta bort och rapportera olämpliga kommentarer. Länkar till externa webbplatser följer vi inte och ansvarar inte för deras integritetspraxis.

Delning med tredje part

Vi delar aldrig eller säljer dina personuppgifter till tredje parter, om inte lagkrav eller myndighetsbeslut kräver det. Din information lagras krypterad på servrar inom Europa.

Dina rättigheter över dina data

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Kontakta oss med din begäran från samma adress du anmält dig med. Kontaktuppgifter finns längst ned i detta meddelande.

Kontaktuppgifter för webbplatsen

Vi hoppas att detta klargör vår praxis för insamling av personuppgifter på vår webbplats. Vid frågor eller kommentarer om integritetspolicyn, vänligen kontakta oss via e-post: info@hammarsbryggeri.se. För information om cookies, se nedan.